Zoznam kultúrnych pamiatok v Myjave

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Myjava v okrese Myjava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol 1.mája nám. 0
KÚ: Myjava

Poloha
303-644/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána 1.mája nám. 1
KÚ: Myjava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
303-644/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána ohradného múru

Kostol Nahrať súbor Kostol Štefánikovo nám. 515
KÚ: Myjava

Poloha
303-640/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štefánikovo nám. 515
KÚ: Myjava

Poloha
303-640/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krman Daniel;1663-1740,spisovateľ

Dom ľudový i. pamätný Nahrať súbor Dom ľudový i. pamätný Štúrova ul. 2
KÚ: Myjava

Poloha
303-637/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i. pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: I.SNR-1848,hurbanovci;Koléniovej dom

Dom ľudový ii. Nahrať súbor Dom ľudový ii. Štúrova ul. 4
KÚ: Myjava

Poloha
303-637/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla nepálená;Bradáčov dom

Dom ľudový iii. Nahrať súbor Dom ľudový iii. Štúrova ul. 6
KÚ: Myjava

Poloha
303-637/3 Unifikovaný názov PO: dom ľudový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená;Kubovčiakov dom

Prístavba Nahrať súbor Prístavba Štúrova ul. 0
KÚ: Myjava

Poloha
303-637/4 Unifikovaný názov PO: prístavba

Bližšie určenie; zaužívaný názov: s ohrad.múrom+plastikami;prístavba Ing.arch.Kusého

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Štúrova ul. 0
KÚ: Myjava

Poloha
303-637/5 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štúrova ul. 2
KÚ: Myjava

Poloha
303-637/6 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hurbanovci;I.SNR-1848

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Turá Lúka

Poloha
303-756/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: popravení evanjelici

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný
č. 84
KÚ: Turá Lúka

Poloha
303-10057/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jurkovič Dušan;1868-1947,architekt

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
KÚ: Turá Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
303-12197/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farský kostol sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. KOSTOL
KÚ: Turá Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
303-12206/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Turolúcky evanjelický kostol

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty