Zoznam kultúrnych pamiatok v Pezinku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Pezinok v okrese Pezinok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec 0
(Mestský park)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-503/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec pomníka padlým v SNP

Súsošie Nahrať súbor Súsošie 0
(Mestský park)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-503/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie vojakov

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 0
(Mestský park)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-503/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tabuľa padlým v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha 0
(Zumberg)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-527/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ecce Homo;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión i.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/1 Unifikovaný názov PO: bastión i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión juhozápadný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión ii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/2 Unifikovaný názov PO: bastión ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión západný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión iii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/3 Unifikovaný názov PO: bastión iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión západný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión iv.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/4 Unifikovaný názov PO: bastión iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión severozápadný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión v.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/5 Unifikovaný názov PO: bastión v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión severný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión vi.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/6 Unifikovaný názov PO: bastión vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión severovýchodný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión vii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/7 Unifikovaný názov PO: bastión vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión východný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión viii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/8 Unifikovaný názov PO: bastión viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión juhovýchodný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/9 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/10 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iv.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/12 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Múr hradbový v.
Nahrať súbor
Múr hradbový v.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-510/13 Unifikovaný názov PO: múr hradbový v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový vi.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový vii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/15 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový viii.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/16 Unifikovaný názov PO: múr hradbový viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ix.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/17 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový x.
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-510/18 Unifikovaný názov PO: múr hradbový x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestské hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Cajlanská ul. 0,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-504/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 9,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10858/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 13,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10859/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 17,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10860/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 21,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10861/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 22
(st.c.24)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-521/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 23
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-12042/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 24,1
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-12098/1 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vinohradnícky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 25,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10862/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový Hotel Jelen

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 29,31,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10863/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 33,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10864/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 39,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10986/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 41,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10987/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Holubyho ul. 43,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10865/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 45,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10866/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky pamätný Nahrať súbor Dom vinohradnícky pamätný Holubyho ul. 47,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-506/1 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Holuby J.L. 1836-1923,botanik

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Holubyho ul. 47
(Na dome c.47)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-506/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Holuby J.L. 1836-1923,botanik

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 51,53,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10867/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 55,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10868/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 57,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10869/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 59,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10870/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 73
(Hrnciarska 58/2787)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10872/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nározný

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 75,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10873/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nározný

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 77,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10874/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 79,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10875/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 81,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10876/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 85,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10877/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 87,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10878/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Holubyho ul. 89,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10879/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nározný

Konvent Nahrať súbor Konvent Holubyho ul. 91,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-525/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kláštor kapucínov

Kostol Nahrať súbor Kostol Holubyho ul. 91,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-525/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice; kapucínsky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Holubyho ul. 91,
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-525/3 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kláštorná záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kollárova ul. 9
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-12096/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Kollárova ul. 16,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10880/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Kollárova ul. 18,
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-10881/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kollárova ul. 20,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10882/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nározný

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Kupeckého ul. 39,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-507/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kupecký Ján; Rodný dom J.Kupeckého-miesto

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Kupeckého ul. 39
(Na dome c.39)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-507/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kupecký Ján; 1667-1740,maliar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný Limbasská cesta 464,
KÚ: Grinava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-2138/0 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Strapákov mlyn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný Malacká cesta 65
(Cajla-smer Malacky)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10660/1 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhon mlynský Malacká cesta 65
(Cajla-smer Malacky)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10660/2 Unifikovaný názov PO: náhon mlynský

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sušiareň papiera Malacká cesta 65
(Cajla-smer Malacky)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10660/3 Unifikovaný názov PO: sušiareň papiera

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-2139/1 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schaubmarov mlyn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-2139/2 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: techn.zariadenie,ráštovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhon vodný Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-2139/3 Unifikovaný názov PO: náhon vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mlynský vodný náhon

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-2139/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mlynský vodný náhon

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Udiareň Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-2139/5 Unifikovaný názov PO: udiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sečkáreň,udiareň,kurín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chlievy Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-2139/6 Unifikovaný názov PO: chlievy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlievy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola Malacká cesta 247
(Cajla)
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-2139/7 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stodola

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Mladoboleslavská ul. 5,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-511/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pezinský zámok

Park Nahrať súbor Park Mladoboleslavská ul.
(Pri kastieli)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-511/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zámocký park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Myslenická ul. 132,
KÚ: Grinava

Poloha
107-496/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Myslenická ul. 3195,
KÚ: Grinava

Poloha
107-498/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Myslenická ul. 3617
(Grinava,JZ cast)
KÚ: Grinava

Poloha
107-497/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Zigmunda; farský kostol sv.Zigmunda

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Potočná ul.
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-12101/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: evanjelický kostol

Pomník Nahrať súbor Pomník Myslenická ul.
(pri kostole)
KÚ: Grinava

Poloha
107-495/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v. pomník padlým v I.a II.sv.v.

Pomník Nahrať súbor Pomník Myslenická ul.
(pri ceste)
KÚ: Grinava

Poloha
107-2483/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v. pomník padlým v II.sv.v.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radnicné nám. 1,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10883/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nározný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radnicné nám. 3,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10884/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Radnicné nám. 3567,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-524/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Premenenia Pána; Dolný kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána Radnicné nám. 3567
(vstup do dvora z Holubyho)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-524/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mrezová mrezová dvojkrídlová brána

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Stefánikova ul. 0,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-523/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M. Farský kostol

Radnica Nahrať súbor Radnica Stefánikova ul. 1,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-512/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nározná

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 2,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10885/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nározný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 3,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-513/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 4,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-520/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vinohradnícke múzeum

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 5,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-514/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 9,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-515/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový Petersovská kúria

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Stefánikova ul. 11,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10886/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Stefánikova ul. 14
(Na dome c.1)
KÚ: Pezinok

Poloha
107-505/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výr.zalozenia mesta; Povýsenie na mesto

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Stefánikova ul. 15
KÚ: Pezinok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-12093/1 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: býv.nem.ev.fara s modlitebňou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 19,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-516/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 21,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-517/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stefánikova ul. 23,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-518/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Stefánikova ul. 29,
KÚ: Pezinok

Poloha
107-10887/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty