Zoznam kultúrnych pamiatok v Sliači

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Sliač v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Hájniky

Poloha
611-1182/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Kostol Nahrať súbor Kostol Čsl.armády ul. 17
KÚ: Hájniky

Poloha
611-1116/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Čsl.armády ul. 17
KÚ: Hájniky

Poloha
611-1116/2 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Záhorský Štefan - 1817-1863,národovec,kňaz

Kaštiel Nahrať súbor Kaštiel Sládkovičova ul. 4
KÚ: Hájniky

Poloha
611-1117/1 Unifikovaný názov PO: kaštiel

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Sládkovicova ul. 4
KÚ: Hájniky

Poloha
611-1117/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Rybáre

Poloha
611-2887/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: letci

Dom liečebný Nahrať súbor Dom liečebný 9
KÚ: Rybáre

Poloha
611-1119/1 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Liečebný dom Detva

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka 26
KÚ: Rybáre

Poloha
611-1119/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Hildegardy

Dom liečebný Nahrať súbor Dom liečebný 4
KÚ: Rybáre

Poloha
611-1119/3 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska nemocnica - Liečeb.dom Slovensko

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 717
KÚ: Rybáre

Poloha
611-1119/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska nemocnica

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Rybáre

Poloha
611-1119/5 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Prameň Nahrať súbor Prameň
KÚ: Rybáre

Poloha
611-1119/6 Unifikovaný názov PO: prameň

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Altánok
KÚ: Rybáre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
611-1119/7 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Rybáre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
611-1119/8 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

NKP zrušená
Dom liečebný Nahrať súbor Dom liečebný
č. 714
KÚ: Rybáre

Poloha
611-11211/0 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Palace - Komplex LD Palace

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty