Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ábelová

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ábelová v okrese Lučenec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Ábelová

Poloha
606-421/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Ábelová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
606-1675/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná
č. 128
KÚ: Ábelová

Poloha
606-499/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Timrava B.S. - Bývalá ev.a.v.fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 129
KÚ: Ábelová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
606-499/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Timrava B.S. - 1867-1951,spisovatelka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Nedelište

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
606-1704/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Madacká ul. 0
KÚ: Nedelište

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
606-1698/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty