Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Červeník

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Červeník v okrese Hlohovec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 470
KÚ: Červeník

Poloha
203-789/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Obetovania P.M.; filiálny kostol Panny Márie

Náhrobník i. Nahrať súbor Náhrobník i.
KÚ: Červeník

Poloha
203-789/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Náhrobník ii. Nahrať súbor Náhrobník ii.
KÚ: Červeník

Poloha
203-789/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Náhrobník iii. Nahrať súbor Náhrobník iii.
KÚ: Červeník

Poloha
203-789/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Pilier s podstavcom
Nahrať súbor
Pilier s podstavcom
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I. sv. v.; pomník padlým v I. sv. v.

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zmŕtvychvstalý Kristus ; socha Víťazného Krista

Reliéf figurálny i.
Nahrať súbor
Reliéf figurálny i.
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/3 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lúčenie; reliéf "Lúčenie"

Reliéf figurálny ii.
Nahrať súbor
Reliéf figurálny ii.
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/4 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zomierajúci vojak; reliéf "Zomierajúci vojak"

Reliéf figurálny iii.
Nahrať súbor
Reliéf figurálny iii.
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/5 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Márne čakanie; reliéf "Márne čakanie"

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/6 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II. sv. v.; pam. tabuľa padlým v II. sv. v.

Mreža ohradná
Nahrať súbor
Mreža ohradná
KÚ: Červeník

Poloha
203-2047/7 Unifikovaný názov PO: mreža ohradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železná;

Pilier s podstavcom
Nahrať súbor
Pilier s podstavcom
KÚ: Červeník

Poloha
203-2066/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový;

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie
KÚ: Červeník

Poloha
203-2066/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica; súsošie sv. Trojice

Socha i.
Nahrať súbor
Socha i.
KÚ: Červeník

Poloha
203-2066/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Krstiteľ; socha sv. Jána Krstiteľa

Socha ii.
Nahrať súbor
Socha ii.
KÚ: Červeník

Poloha
203-2066/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rozália; socha sv. Rozálie

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.