Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šterusy

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šterusy v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Šterusy

Poloha
204-1031/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Šterusy

Poloha
204-1031/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký;

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom
KÚ: Šterusy

Poloha
204-1033/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Madona

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Šterusy

Poloha
204-1033/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom; Madona

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 2
KÚ: Šterusy

Poloha
204-1032/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Márie Magdalény;


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty