Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Banská Belá

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Banská Belá v okrese Banská Štiavnica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-1213/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Banská Belá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-1282/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-2612/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Belianska dedicná

Nádrž vodná Nahrať súbor Nádrž vodná Halčianska cesta
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-3265/1 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Halcianske jazero

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádza Halčianska cesta
KÚ: Banská Belá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-3265/2 Unifikovaný názov PO: hrádza

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrádza Halčianského jazera

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Prepad hrádze Halčianska cesta
KÚ: Banská Belá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-3265/3 Unifikovaný názov PO: prepad hrádze

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bezpečnostný prepad a koryto

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kanál vodný Halčianska cesta
KÚ: Banská Belá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-3265/4 Unifikovaný názov PO: kanál vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Halčiansky zberný jarok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické Halčianska cesta
KÚ: Banská Belá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-3265/5 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výpustný systém nádrže

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Radnica
č. 35
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-11688/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - dom so štôlnou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky
č. 92
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-11896/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vančov dom

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 291
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-1212/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Karmelskej

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 292
KÚ: Banská Belá

Poloha
602-1211/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Evanjelistu

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty