Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Beluša

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Beluša v okrese Púchov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-12175/1 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hradište 1,hrádok s valovým opevnením

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-12175/2 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hradište 2,neopevnené sídlisko prechodného rázu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-12175/3 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hradište 3,neopevnené sídlisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-2211/1 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Mohylník Pod hájom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-2212/1 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: birituálny;Mohylník Koščeliščo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-2213/1 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Hrobice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohyla
KÚ: Beluša

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-2214/1 Unifikovaný názov PO: mohyla

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Farská ul. 57
KÚ: Beluša

Poloha
308-699/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny

Kostol Nahrať súbor Kostol Farská ul. 58
KÚ: Beluša

Poloha
308-698/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty