Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Beluj

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Beluj v okrese Banská Štiavnica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Beluj

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-12039/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
KÚ: Beluj

Poloha
602-1224/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Vavrinca

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 30
KÚ: Beluj

Poloha
602-11257/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara
č. 28
KÚ: Beluj

Poloha
602-11875/1 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - býv.ev.a.v. fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 130
KÚ: Beluj

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-11875/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 28
KÚ: Beluj

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-11875/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový 8
KÚ: Beluj

Poloha
602-12001/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Beluj

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-12001/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.