Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Blatnica

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Blatnica v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Blatnica

Poloha
506-535/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ondreja;pohrebný kostol Folkušovských

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11697/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Veža i. západná
Nahrať súbor
Veža i. západná
KÚ: Blatnica

Poloha
506-534/1 Unifikovaný názov PO: veža i. západná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;veža obytná,donjon

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža schodisková
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/2 Unifikovaný názov PO: veža schodisková

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Palác hradný Nahrať súbor Palác hradný
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža ii.východná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/4 Unifikovaný názov PO: veža ii.východná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova i.
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/5 Unifikovaný názov PO: budova i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i. juhovýchodná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/6 Unifikovaný názov PO: bašta i. juhovýchodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i.
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/7 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta ii.južná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/8 Unifikovaný názov PO: bašta ii.južná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;horné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budoba ii.východná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/10 Unifikovaný názov PO: budoba ii.východná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova iii.západná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/11 Unifikovaný názov PO: budova iii.západná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána hradná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/12 Unifikovaný názov PO: brána hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;vstupná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iii.severozápadná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/13 Unifikovaný názov PO: bašta iii.severozápadná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový ii.
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova iv.severná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/15 Unifikovaný názov PO: budova iv.severná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/16 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa hradná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-534/17 Unifikovaný názov PO: priekopa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;predpolie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2193/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Hradisko Plešovica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko jaskynné
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2194/1 Unifikovaný názov PO: sídlisko jaskynné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne;Jaskyňa "Na vyhni"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chata pamätná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3207/1 Unifikovaný názov PO: chata pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,veliteľstvá part.;partizánska chata

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3207/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP-veliteľské sídlo;veliteľské sídlo partizánov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3208/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka pri hl.ceste, stred obce
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11740/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - dvojsýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 9
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11736/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 11
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11737/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 16
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11738/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 21
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11779/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - sýpka

Dom ľudový s hosp.časť.pamätný Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.pamätný
č. 25
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11743/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň - 1886/96-1946/1997-filmári

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 25
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11837/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - kamenná sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 25
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11743/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná - kôlňa,chlievy,maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 25
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11743/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránami
č. 25
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11743/4 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - ohradný múr s bránami

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 29
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11742/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - ľudový dom s hospodár.časťou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 29
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11742/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - dvojsýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 29
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11742/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň,drevo - stodola,humno

Oplotenie s bránou Nahrať súbor Oplotenie s bránou
č. 29
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11742/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevené - oplotenie s bránou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 39
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11746/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 40
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11747/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný - ľudový dom s hospodár.časťou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 40
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11747/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,drevo - stodola,humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránami
č. 40
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11747/4 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,drevo - ohradný múr s bránami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 108
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11751/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 108
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11751/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺpová,murovaná+doštená - stodola,humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 108
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11751/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - sýpka

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 110
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11756/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový omietaný - ľudový dom s hospodár.časťou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 111
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11757/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový omietaný - ľudový dom s hospodár.časťou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 120
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11739/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - sypka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 122
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11715/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - sypáreň

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 130
KÚ: Blatnica

Poloha
506-536/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Révayovský kaštieľ

Kúria Nahrať súbor Kúria
č. 131
KÚ: Blatnica

Poloha
506-537/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Múzeum K.Plicku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 167
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11714/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 207
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11745/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný - ľudový dom s hospodár.časťou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránami
č. 207
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11745/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,drevo - ohradný múr s bránami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 277
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11755/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 284
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11741/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 284
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11741/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - dvojsýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 294
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11778/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - ľudový dom s hospodár.časťou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 294
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11778/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla - sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránou
č. 294
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11778/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - ohradný múr s bránou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Včelín
č. 294
KÚ: Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11778/3 Unifikovaný názov PO: včelín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený - včelín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 295
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11744/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový omietaný - ľudový dom s hospodár.časťou

Zvonica Nahrať súbor Zvonica
č. 475
KÚ: Blatnica

Poloha
506-11713/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - zvonica

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty