Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Brodzany

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Brodzany v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Brodzany

Poloha
305-154/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Všetkých svätých

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Brodzany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-155/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový podstavec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Brodzany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-155/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Brodzany

Poloha
305-156/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový podstavec

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Brodzany

Poloha
305-156/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na podstavci-kópia
KÚ: Brodzany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-156/3 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Floriána-kópia

Letohrádok Nahrať súbor Letohrádok
KÚ: Brodzany

Poloha
305-2262/0 Unifikovaný názov PO: letohrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Babylon

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
KÚ: Brodzany

Poloha
305-2263/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Oldenburg;Krypta Oldenburgovcov

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 159
KÚ: Brodzany

Poloha
305-153/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Puškinovo múzeum

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Brodzany

Poloha
305-153/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri Puškinovom múzeu

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty