Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Budmerice

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Budmerice v okrese Pezinok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový 68,
KÚ: Budmerice

Poloha
107-2166/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ 437
(V parku)
KÚ: Budmerice

Poloha
107-390/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pálffyovský kaštieľ

Park Nahrať súbor Park
(Pred obcou)
KÚ: Budmerice

Poloha
107-390/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaštieľsky park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja
(Pred obcou)
KÚ: Budmerice

Poloha
107-390/3 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: topoľová a čerešňová

Pomník Nahrať súbor Pomník Holčeka J. ul. ,
KÚ: Budmerice

Poloha
107-389/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Holček Juraj; 1811-1869,včelár


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty