Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dobrá Niva (obec)

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fara Nahrať súbor Fara
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-1092/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 184
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-1090/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Mlynská ul. 34
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-10715/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Brána Nahrať súbor Brána Mlynská ul. 34
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-10715/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Stodola Nahrať súbor Stodola Mlynská ul. 34
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-10715/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Sýpka Nahrať súbor Sýpka Mlynská ul. 34
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-10715/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Šoltésovej M. ul. 0
KÚ: Dobrá Niva

Poloha
611-1091/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty