Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Gemerská Poloma

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Gemerská Poloma v okrese Rožňava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priestor pamätný
KÚ: Gemerská Poloma

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-1518/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Gemerská Poloma

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-1518/2 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Kostol Nahrať súbor Kostol Dobšinská ul. 666
KÚ: Gemerská Poloma

Poloha
808-2399/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jozefa

Kostol Nahrať súbor Kostol Hostinského P.K. ul. 665
KÚ: Gemerská Poloma

Poloha
808-10148/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Hostinec prícestný Nahrať súbor Hostinec prícestný Huta 550
KÚ: Gemerská Poloma

Poloha
808-4684/0 Unifikovaný názov PO: hostinec prícestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Huta 550,zájazdný hostinec

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Partizánska ul. 667
KÚ: Gemerská Poloma

Poloha
808-10147/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara pamätná Súľovská ul. 77
KÚ: Gemerská Poloma

Poloha
808-1520/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; P.Kellner-Hostinský

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Súľovská ul. 77
KÚ: Gemerská Poloma

Poloha
808-1520/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kellner-Hostinský P.; 1823-1873,spisovateľ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.