Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hervartov

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hervartov v okrese Bardejov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Sýpka Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Poloha
701-11576/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11577/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11578/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11579/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Poloha
701-11580/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11581/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11582/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11583/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11584/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11585/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11586/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11587/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11588/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Poloha
701-11589/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Poloha
701-11590/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Poloha
701-11591/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hervartov

Poloha
701-11592/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová omietaná; sypanec

Kostol drevený
Nahrať súbor
Kostol drevený 35
KÚ: Hervartov

Poloha
701-185/1 Unifikovaný názov PO: kostol drevený

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka z Assisi; Drevený kostolík

Múr ohradný
Nahrať súbor
Múr ohradný
KÚ: Hervartov

Poloha
701-185/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty