Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hostie

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hostie v okrese Zlaté Moravce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Palác hradný severovýchodný i. Nahrať súbor Palác hradný severovýchodný i.
KÚ: Hostie

Poloha
407-1539/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný severovýchodný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Hrušovský hrad

Palác hradný juhozápadný ii. Nahrať súbor Palác hradný juhozápadný ii.
KÚ: Hostie

Poloha
407-1539/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný juhozápadný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;

Palác hradný východný iii. Nahrať súbor Palác hradný východný iii.
KÚ: Hostie

Poloha
407-1539/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný východný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/4 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;horné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/5 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE l.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová južná i.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/6 Unifikovaný názov PO: bašta delová južná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE l.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný juhovýchodný iv.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/7 Unifikovaný názov PO: palác hradný juhovýchodný iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE l.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová juhozápadná il.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/8 Unifikovaný názov PO: bašta delová juhozápadná il.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE l.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova obytná
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/9 Unifikovaný názov PO: budova obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE l.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné il.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné il.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE l.;stredné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový il.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový il.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE ll.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné ill.
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/12 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ill.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PREDHRADIE ll.;dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie predsunuté
KÚ: Hostie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1539/13 Unifikovaný názov PO: opevnenie predsunuté

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predpolie južné;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty