Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hronský Beňadik

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hronský Beňadik v okrese Žarnovica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1230/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Božieho hrobu - Kaplnka Svätej krvi

Podstavec s reliéfom Nahrať súbor Podstavec s reliéfom
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1231/1 Unifikovaný názov PO: podstavec s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec s reliéfom

Kríž s korpusom na podstavci Nahrať súbor Kríž s korpusom na podstavci
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1231/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kríž s korpusom na podstavci

Socha i. Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1231/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Márie Magdalény

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii.
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1231/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii.
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1231/5 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Evanjelistu

Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-2249/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec

Socha i. Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-2249/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii.
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-2249/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sediaci anjel

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii.
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-2249/4 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stojaci anjel

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-2591/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Egídia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Hronský Beňadik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
612-2591/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Hronský Beňadik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
612-2924/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy sv.Urbana

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Hronský Beňadik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
612-2924/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Urbana

Kláštor benediktínov
Nahrať súbor
Kláštor benediktínov
č. 126
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/1 Unifikovaný názov PO: kláštor benediktínov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: benediktínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 1
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Benedikta - benediktínsky

Krídlo kláštorné Nahrať súbor Krídlo kláštorné
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/3 Unifikovaný názov PO: krídlo kláštorné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: východné

Bašta delová Nahrať súbor Bašta delová
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/4 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhovýchodná

Krídlo kláštorné Nahrať súbor Krídlo kláštorné
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/5 Unifikovaný názov PO: krídlo kláštorné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južné

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/6 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná - Bašta juhozápadná

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/7 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/8 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severozápadná

Krídlo kláštorné Nahrať súbor Krídlo kláštorné
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/9 Unifikovaný názov PO: krídlo kláštorné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severné - Krídlo opátske

Chodba krížová Nahrať súbor Chodba krížová
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/10 Unifikovaný názov PO: chodba krížová

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Nádvorie Nahrať súbor Nádvorie
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/11 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pracháreň Nahrať súbor Pracháreň
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/12 Unifikovaný názov PO: pracháreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Marianeum Nahrať súbor Marianeum
č. 7
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/13 Unifikovaný názov PO: marianeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mariánsky dom

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Brána opevnenia Nahrať súbor Brána opevnenia
KÚ: Hronský Beňadik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
612-1229/15 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severozápadná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána opevnenia
KÚ: Hronský Beňadik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
612-1229/16 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/17 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kruhová bašta

Nádvorie Nahrať súbor Nádvorie
KÚ: Hronský Beňadik

Poloha
612-1229/18 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priestor v hradbách

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Archeologické nálezisko
KÚ: Hronský Beňadik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
612-1229/19 Unifikovaný názov PO: archeologické nálezisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

nachádza sa areáli kláštora v Hronskom Beňadiku
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Psiare

Poloha
612-2923/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty