Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kláštor pod Znievom

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kláštor pod Znievom v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-563/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža

Múr ohradný s bránami Nahrať súbor Múr ohradný s bránami
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-563/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;3 brány,6 kaplniek Kríž.cesty

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-563/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie;3.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-563/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie;Vyzliekanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-563/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie;Pribíjanie Krista na kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-563/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie;Ukrižovanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-563/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie;Snímanie Krista z kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-563/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie;Ukladanie Krista do hrobu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou ženy
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-565/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou ženy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec;Mathias Tocsek Pascery

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-565/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec;Mária Tocsegh

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-565/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec;Ana Tocsegh

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-565/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec;Tocsek Mátyás (Matej)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-565/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec;Tocsek Rezsö

Veža obytná Nahrať súbor Veža obytná
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-554/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Starý hrad,Znievsky hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa šijová l.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/4 Unifikovaný názov PO: priekopa šijová l.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Palác hradný Nahrať súbor Palác hradný
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/5 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;nový hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový il.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový il.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné il.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/7 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné il.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa ll.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-554/8 Unifikovaný názov PO: priekopa ll.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Architektúra pilieru
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2184/1 Unifikovaný názov PO: architektúra pilieru

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier s podstavcom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2184/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2184/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;socha Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2184/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista;socha sv.Jána Evanjelistu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom Čulena M. ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11537/0 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený,Ukrižovaný Kristu;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara Čulenova ul. 111
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-556/1 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.;rímskokatolícka fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána Čulenova ul. 111
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-556/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;hlavná vstupná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Gymnázium pamätné Čulenova ul. 116
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-562/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbový;kláštorné gymnázium

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Čulenova ul. 116
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-562/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Čulen Martin;1823-94 kňaz,pedag.publicista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Čulenova ul. oproti domu č.179
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11705/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový,drevený - drevený podstavec soch.sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Čulenova ul. oproti domu č.179
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11705/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Anna - drevená socha sv.Anny

Súradnice označujú miesto uloženia kamennej kópie sv. Anny, jej drevený originál bol v rokoch 2013 - 2016 reštaurovaný a uložený v miestnom kostole sv. Mikuláša
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp Čulenova ul. pred domom č.203
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11706/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojboký - stĺp sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Čulenova ul. pred domom č.203
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11706/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký - socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s reliéfom Čulenova ul. pri križovatke s Gymn.ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11708/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný,sv.Anna - stĺp s reliéfom sv.Anny

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Čulenova ul. pri križovatke s Gymn.ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11708/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojice - súsošie najsv.Trojice

Konvent premonštrátov Nahrať súbor Konvent premonštrátov Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-557/1 Unifikovaný názov PO: konvent premonštrátov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: premonštrátsky konvent

Kostol Nahrať súbor Kostol Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-557/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.;kláštorný,prepoštský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-557/3 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lipová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-557/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;Charitný domov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-557/5 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;sklady

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-557/6 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kláštorná záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou Gymnaziálna ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-557/7 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murované+drevené;fragment pôvodného oplotenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp Moyzesa A. ul. pri kostole sv.Mikuláša
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11707/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový - stĺp Anjela Strážcu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Moyzesa A. ul. pri kostole sv.Mikuláša
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11707/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel strážny - stĺp Anjela Strážcu

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Moyzesa A. ul. 0
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-564/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp Moyzesa A. ul. 0
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11704/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový - stĺp sv.Vendelína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Moyzesa A. ul. 0
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-11704/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín - socha sv.Vendelína

Socha Nahrať súbor Socha Moyzesa A. ul. 0
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-564/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;socha sv.Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Moyzesa A. ul. 2
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-561/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Moyzesa A. ul. 39
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-10005/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1. slovenské katolícke; 1. slov. patronátne gymnázium

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový i. Moyzesa A. ul. 47
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-559/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový ii. Moyzesa A. ul. 48
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-559/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa A. ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-560/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol Moyzesova ul.
KÚ: Kláštor pod Znievom

Poloha
506-555/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša;farský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria
č. 528-529
KÚ: Lazany

Poloha
506-567/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová,prejazdová

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty