Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Klátova Nová Ves

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Klátova Nová Ves v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 33
KÚ: Janova Ves

Poloha
305-10988/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;ozdravovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Janova Ves

Poloha
305-10988/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána
KÚ: Janova Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-10988/3 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most
KÚ: Janova Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-10988/4 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most cez potok Vyčoma

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Váza
KÚ: Janova Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-10988/5 Unifikovaný názov PO: váza

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 470
KÚ: Klátova Nová Ves

Poloha
305-177/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tvrdza

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Klátova Nová Ves

Poloha
305-178/1 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hradisko Šiance

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Klátova Nová Ves

Poloha
305-179/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 285
KÚ: Klátova Nová Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12290/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok
KÚ: Klátova Nová Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12290/2 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobný kameň Ignáca a Františka Huňady

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok
KÚ: Klátova Nová Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12290/3 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobný kameň rodiny Marczibányiovcov

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 25
KÚ: Sádok

Poloha
305-180/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kostol P.M.Kráľovnej anjelov

Múr ohradný s bránou
Nahrať súbor
Múr ohradný s bránou
KÚ: Sádok

Poloha
305-180/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr s bránou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Karner základy
KÚ: Sádok

Poloha
305-180/3 Unifikovaný názov PO: karner základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý karner, kostnica

Cintorín príkostolný
Nahrať súbor
Cintorín príkostolný
KÚ: Sádok

Poloha
305-180/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
KÚ: Klátova Nová Ves

Poloha
305-2279/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štatistický úrad

Park
Nahrať súbor
Park
KÚ: Klátova Nová Ves

Poloha
305-2279/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty