Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Koplotovce

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Koplotovce v okrese Hlohovec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-11986/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Navštívenia P.M. - Kostol Navštívenia Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so súsoším i.
KÚ: Koplotovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-908/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník so súsoším i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica; náhrobník so súsoším sv. Trojice

Náhrobník so súsoším ii. Nahrať súbor Náhrobník so súsoším ii.
KÚ: Koplotovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-908/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník so súsoším ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rodina ; náhrobník so súsoším sv. Rodiny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ 1
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; frídeský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria 1
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/2 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; škôlka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka 1
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná; zemianska sýpka

Múr hradbový s bránou
Nahrať súbor
Múr hradbový s bránou
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/4 Unifikovaný názov PO: múr hradbový s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Bašta i.
Nahrať súbor
Bašta i.
č. 122-123-124
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/5 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná bašta hradbového múru

Bašta ii.
Nahrať súbor
Bašta ii.
č. 122-123-124
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/6 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhovýchodná bašta hradbového múru

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Koplotovce

Poloha
203-902/7 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri kaštieli

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty