Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Krásnohorské Podhradie

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Mauzóleum
Nahrať súbor
Mauzóleum
č. 399
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-521/1 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Andrássy; Andrássyovské mauzóleum

Park
Nahrať súbor
Park
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-521/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Veža obytná Nahrať súbor Veža obytná
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-518/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-518/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána opevnenia východná
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/3 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia východná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Studňa hradná
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/4 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kuchyňa s pekárňou
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/5 Unifikovaný názov PO: kuchyňa s pekárňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Chodba arkádová
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/6 Unifikovaný názov PO: chodba arkádová

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/7 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta severozápadná
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/8 Unifikovaný názov PO: bašta severozápadná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta severovýchodná
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/9 Unifikovaný názov PO: bašta severovýchodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Bašta s kaplnkou
Nahrať súbor
Bašta s kaplnkou
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-518/10 Unifikovaný názov PO: bašta s kaplnkou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.; Dobogó

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/11 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rákocziho palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/12 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: s prejazdom; Františkino múzeum

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Terasa delová
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/13 Unifikovaný názov PO: terasa delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána opevnenia
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/14 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kasárne
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/15 Unifikovaný názov PO: kasárne

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Predbránie
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/16 Unifikovaný názov PO: predbránie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Čestné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Parkan
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/17 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový
č. 476
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/18 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Parkan
č. 600
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/19 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Predbránie
č. 600
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/20 Unifikovaný názov PO: predbránie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Čestné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kaplnka ii.
č. 600
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/21 Unifikovaný názov PO: kaplnka ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kaplnka iii.
č. 600
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-518/22 Unifikovaný názov PO: kaplnka iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestná kaplnka Panny Márie

Pomník Nahrať súbor Pomník Lipová ul.
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-11611/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andrássyová Františka; pomník Františky Andrássyovej

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Lipová ul.
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-11611/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou Lipová ul.
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-11611/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovové

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Lipová ul.
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-520/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Všetkých svätých

Škola
Nahrať súbor
Škola Lipová ul. 115
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-11610/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Františkina škola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Lipová ul. 115
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-11610/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: školská záhrada

Galéria Nahrať súbor Galéria Lipová ul. 122
KÚ: Krásnohorské Podhradie

Poloha
808-519/0 Unifikovaný názov PO: galéria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Budova býv.obrazárne

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty