Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Marianka

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Marianka v okrese Malacky v Bratislavskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka mariánska i. Nahrať súbor Kaplnka mariánska i. Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-460/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária Tálenská

Kaplnka mariánska ii. Nahrať súbor Kaplnka mariánska ii. Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-460/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Narodenie Panny Márie

Kaplnka mariánska iii. Nahrať súbor Kaplnka mariánska iii. Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-460/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zvestovanie Panne Márii

Kaplnka mariánska iv. Nahrať súbor Kaplnka mariánska iv. Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-460/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Navštívenie Panny Márie

Kaplnka mariánska v. Nahrať súbor Kaplnka mariánska v. Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-460/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nanebovzatie Panny Márie

Kaplnka mariánska vi. Nahrať súbor Kaplnka mariánska vi. Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-460/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Očisťovanie Panny Márie

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Sväté údolie
KÚ: Marianka

Poloha
106-457/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaplnka Svätej studne

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia pred Svätou studňou
KÚ: Marianka

Poloha
106-457/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Pavol Pustovník

originál v zbierkach SNG
Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia pred Svätou studňou
KÚ: Marianka

Poloha
106-457/2 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Anton Pustovník

originál v zbierkach SNG
Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka 4.apríla nám.
(Pri kostole)
KÚ: Marianka

Poloha
106-454/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Anny; Kaplnka sv. Anny

Kláštor paulínov Nahrať súbor Kláštor paulínov 4.apríla nám. 18,
KÚ: Marianka

Poloha
106-454/1 Unifikovaný názov PO: kláštor paulínov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: paulínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 4.apríla nám. 20,
KÚ: Marianka

Poloha
106-454/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Narodenia Panny Márie; paulínsky

Socha
Nahrať súbor
Socha 4.apríla nám.
KÚ: Marianka

Poloha
106-454/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; socha sv. Jána Nepomuckého

Socha
Nahrať súbor
Socha 4.apríla nám.
KÚ: Marianka

Poloha
106-454/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Pavol Pustovník; socha sv. Pavla Pustovníka

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Bystrická ul. (koniec obce)
KÚ: Marianka

Poloha
106-10667/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký, kamenný; volútový podstavec

Socha
Nahrať súbor
Socha Bystrická ul. (koniec obce)
KÚ: Marianka

Poloha
106-10667/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Anton Padovský; socha sv. Antona Padovského

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty