Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Moravany nad Váhom

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Moravany nad Váhom v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol Cintorínska ul.2
KÚ: Moravany nad Váhom

Poloha
204-955/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 161,162,13
KÚ: Moravany nad Váhom

Poloha
204-954/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Domov architektov

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
č. 161
KÚ: Moravany nad Váhom

Poloha
204-954/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sedembolestnej;

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Moravany nad Váhom

Poloha
204-954/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Stavba obytná Nahrať súbor Stavba obytná
KÚ: Moravany nad Váhom

Poloha
204-954/4 Unifikovaný názov PO: stavba obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obytná stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 13
KÚ: Moravany nad Váhom

Poloha
204-954/5 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba hospodárska

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty