Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Necpaly (okres Martin)

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Necpaly v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Evanjelický kostol
č. 40
KÚ: Necpaly

Poloha
506-609/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol

Justhovský kaštieľ Nahrať súbor Justhovský kaštieľ
, č. 41
KÚ: Necpaly

Poloha
506-613
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 41
KÚ: Necpaly

Poloha
506-613/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Justhovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Necpaly

Poloha
506-613/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park okolo kaštieľa

Fontána Nahrať súbor Fontána
KÚ: Necpaly

Poloha
506-613/3 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

  Skryť
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 82
KÚ: Necpaly

Poloha
506-610/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Justhovský k ,Franklinovský k.

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 94
KÚ: Necpaly

Poloha
506-612/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matičiarsky kaštieľ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Ladislava
č. 147
KÚ: Necpaly

Poloha
506-608/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ladislava;stredoveká nástenná maľba

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 170
KÚ: Necpaly

Poloha
506-611/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;býv.detský domov

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty