Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nitrianska Blatnica

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Nitrianska Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-211/0 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neaktívny;starý stredoveký cintorín

Kostol
Nahrať súbor
Rotunda svätého Juraja
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-212/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Juraja;rotunda Jurko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Nitrianska Blatnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-212/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané,prezentované;Jurko a Púsť

Kríž s korpusom na pilieri Nahrať súbor Kríž s korpusom na pilieri
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-11752/1 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom na pilieri

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus - socha Krista na kríži

Socha i. Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-11752/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária - socha Panny Márie

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii.
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-11752/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista - socha sv.Jána Evanjelistu

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii.
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-11752/4 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Mária Magdaléna - socha sv.Márie Magdalény

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 4
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-210/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-210/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anglický;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta severozápadná
KÚ: Nitrianska Blatnica

Poloha
406-210/3 Unifikovaný názov PO: bašta severozápadná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pohreb.kaplnka Leonhardiovcov

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty