Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Očová

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Očová v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol 1.mája ul. 0
KÚ: Očová

Poloha
611-1106/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Kostol Nahrať súbor Kostol Csl.armády ul. 0
KÚ: Očová

Poloha
611-1105/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Všetkých svätých

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Csl.armády ul. 0
KÚ: Očová

Poloha
611-1105/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Csl.armády ul.
KÚ: Očová

Poloha
611-1105/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Csl.armády ul. 91
KÚ: Očová

Poloha
611-1171/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Csl.armády ul. 91
KÚ: Očová

Poloha
611-1171/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bel-Funtík Matej - 1687-1749,polyhistor

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP ul. 0
KÚ: Očová

Poloha
611-1172/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí letci

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový SNP ul. 191
KÚ: Očová

Poloha
611-1918/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

NKP zrušená

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty