Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ostrá Lúka

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ostrá Lúka v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-11256/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 2
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-1107/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaštiel Ostrolúckych

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-1107/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-1107/3 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-1107/4 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ostrolúcka Adela - ? - 1853,Ostrolúcka Adela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-11278/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-11278/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-11278/3 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-11278/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
KÚ: Ostrá Lúka

Poloha
611-11278/5 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty