Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pečeňady

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pečeňady v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pilier s podstavcom Nahrať súbor Pilier s podstavcom
KÚ: Pečeňady

Poloha
204-970/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Pečeňady

Poloha
204-970/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Krstiteľ;

Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Pečeňady

Poloha
204-971/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný

Súsošie Nahrať súbor Súsošie
KÚ: Pečeňady

Poloha
204-971/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Anna a Panna Mária;

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 66
KÚ: Pečeňady

Poloha
204-969/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Park
Nahrať súbor
Park
KÚ: Pečeňady

Poloha
204-969/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty