Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plaveč

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Palác hradný i.
Nahrať súbor
Palác hradný i.
KÚ: Plaveč

Poloha
710-340/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hrad Plaveč,SZ hradný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba i.
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/2 Unifikovaný názov PO: stavba i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pivnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný ii.
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JZ palác s baštou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová i.
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/4 Unifikovaný názov PO: bašta delová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV delová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová ii.
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/5 Unifikovaný názov PO: bašta delová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV delová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obvodový hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba ii.
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/7 Unifikovaný názov PO: stavba ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba obvodová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr parkanový
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/8 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parkánový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Parkan
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/9 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parkán

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Archeologické nálezisko
č. 1000
KÚ: Plaveč

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
710-340/11 Unifikovaný názov PO: archeologické nálezisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: okolie hradného jadra

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 268
KÚ: Plaveč

Poloha
710-341/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Margity

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty