Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecké Podhradie

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecké Podhradie v okrese Malacky v Bratislavskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ 16
(Na začiatku obce)
KÚ: Plavecké Podhradie

Poloha
106-648/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pálffyovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža obytná
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska i.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južná hospodárska stavba

Múr hradbový i.
Nahrať súbor
Múr hradbový i.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Poloha
106-649/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža bránová i.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/4 Unifikovaný názov PO: veža bránová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bránová veža-základy

Palác hradný i.
Nahrať súbor
Palác hradný i.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Poloha
106-649/5 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradný palác,Z časť nádvoria I

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný ii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/6 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradný palác,S časť nádvoria I

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska ii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/7 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S hospodárska stavba-základy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža východná
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/8 Unifikovaný názov PO: veža východná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: východná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/9 Unifikovaný názov PO: stavba

Bližšie určenie; zaužívaný názov: východná stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta i.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/10 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/11 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV bašta, delová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Parkan
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/12 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: delová terasa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Cisterna
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/14 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cisterna-základy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/15 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,opevnenie hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr štítový
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/16 Unifikovaný názov PO: múr štítový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr štítový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/17 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J bašta, delová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/18 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stredné,J nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/19 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr hradbový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža bránová ii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/20 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bránová veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný iii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/21 Unifikovaný názov PO: palác hradný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z hradný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/22 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Predbránie
(Nad obcou)
KÚ: Plavecké Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-649/23 Unifikovaný názov PO: predbránie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predbránie JZ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty