Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecký Mikuláš

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecký Mikuláš v okrese Malacky v Bratislavskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol 300
(Na začiatku obce)
KÚ: Plavecký Mikuláš

Poloha
106-651/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Mikuláša

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola 300
(Na začiatku obce)
KÚ: Plavecký Mikuláš

Poloha
106-651/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 301
(V strede obce)
KÚ: Plavecký Mikuláš

Poloha
106-652/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Floriána

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty