Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plešivec

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plešivec v okrese Rožňava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Továreň
KÚ: Plešivec

Poloha
808-4687/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výroba náradia; Miklóšiho továreň

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Štítnická ul. 730
KÚ: Plešivec

Poloha
808-536/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kalvínsky kostol,býv.sv.Juraj

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica Čsl.armády ul. 0
KÚ: Plešivec

Poloha
808-536/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Plešivec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-536/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Pomník Nahrať súbor Pomník Čsl.armády ul. 0
KÚ: Plešivec

Poloha
808-1542/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Dom župný pamätný Nahrať súbor Dom župný pamätný Čsl.armády ul. 1
KÚ: Plešivec

Poloha
808-535/1 Unifikovaný názov PO: dom župný pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: KS konferencia; Stoličný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Čsl.armády ul. 1
KÚ: Plešivec

Poloha
808-535/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: KS konferencia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hotel Čsl.armády ul. 56
KÚ: Plešivec

Poloha
808-10165/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Koruna; Rudnayho dom

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty