Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pozdišovce

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pozdišovce v okrese Michalovce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Plastika
č. 146
KÚ: Pozdišovce

Poloha
807-1372/0 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský J.A.; 1592-1670

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
KÚ: Pozdišovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-12201/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Szirmayovská krypta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom
KÚ: Pozdišovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-12201/2 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Szirmayovská krypta

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 146
KÚ: Pozdišovce

Poloha
807-10277/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn elektrický
č. 198
KÚ: Pozdišovce

Poloha
807-4305/0 Unifikovaný názov PO: mlyn elektrický

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pôvodne parný mlyn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 287
KÚ: Pozdišovce

Poloha
807-83/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Viničná ul. 143
KÚ: Pozdišovce

Poloha
807-10278/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty