Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Prenčov

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Prenčov v okrese Banská Štiavnica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie
KÚ: Prenčov

Poloha
602-1258/0 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Štefan,Panna Mária

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Prenčov

Poloha
602-1259/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Prenčov

Poloha
602-1260/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Prenčov

Poloha
602-2596/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový,trojdielny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Prenčov

Poloha
602-2596/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus - socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Prenčov

Poloha
602-2596/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária Bolestná - socha Bolestnej Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii.
KÚ: Prenčov

Poloha
602-2596/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista - socha sv.Jána Evanjelistu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Prenčov

Poloha
602-2597/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký - podsravec s nápisom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Prenčov

Poloha
602-2597/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus - socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový 60
KÚ: Prenčov

Poloha
602-12023/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara pamätná
č. 68
KÚ: Prenčov

Poloha
602-10570/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kmet Andrej - 1841-1908,botanik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 68
KÚ: Prenčov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-10570/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sýpka chudoby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 68
KÚ: Prenčov

Poloha
602-10570/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kmet Andrej - 1841-1908,botanik,knaz,..

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 214
KÚ: Prenčov

Poloha
602-1257/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty