Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Senohrad

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Senohrad v okrese Krupina.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Senohrad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
605-2269/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 193
KÚ: Senohrad

Poloha
605-11034/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 206
KÚ: Senohrad

Poloha
605-1113/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Imricha

Božia muka Nahrať súbor Božia muka
KÚ: Senohrad

Poloha
605-11129/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 19
KÚ: Senohrad

Poloha
605-1932/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - dvojdom so slamenou strechou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 20
KÚ: Senohrad

Poloha
605-1933/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - dom so slamenou strechou

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
č. 36
KÚ: Senohrad

Poloha
605-11190/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Ružencovej

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná
č. 44
KÚ: Senohrad

Poloha
605-10749/0 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kmet Andrej - Fara Andreja Kmeta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 116
KÚ: Senohrad

Poloha
605-11354/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 119
KÚ: Senohrad

Poloha
605-1925/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - dom so slamenou strechou

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
, č. 123
KÚ: Senohrad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
605-11355/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 159
KÚ: Senohrad

Poloha
605-1930/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 181
KÚ: Senohrad

Poloha
605-11033/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty