Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skýcov

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skýcov v okrese Zlaté Moravce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pec na pálenie vápna
KÚ: Skýcov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1538/0 Unifikovaný názov PO: pec na pálenie vápna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: novodobá kópia nadzem.častí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný 1
KÚ: Skýcov

Poloha
407-1536/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štáb Maximova;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový pamätný
č. 268
KÚ: Skýcov

Poloha
407-1537/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štáb mjr.Zoriča;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 479
KÚ: Skýcov

Poloha
407-1540/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník SNP nám.
KÚ: Skýcov

Poloha
407-1535/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;vypálenie Skýcova 16.3.1945

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.