Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skačany

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skačany v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol základy
Nahrať súbor
Kostol základy
KÚ: Skačany

Poloha
305-245/1 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kostol sv. Juraja

Cintorín príkostolný Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Skačany

Poloha
305-245/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stredoveký cintorín

Stĺp s architektúrou Nahrať súbor Stĺp s architektúrou SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s architektúrou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Súsošie - kópia Nahrať súbor Súsošie - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/2 Unifikovaný názov PO: súsošie - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia súsošia najsv. Trojice

Socha - kópia Nahrať súbor Socha - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/3 Unifikovaný názov PO: socha - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv. Jána Krstiteľa

Socha - kópia Nahrať súbor Socha - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/4 Unifikovaný názov PO: socha - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv. Floriána

Socha - kópia Nahrať súbor Socha - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/5 Unifikovaný názov PO: socha - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv. Štefana Kráľa

Socha - kópia Nahrať súbor Socha - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/6 Unifikovaný názov PO: socha - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv. Michala

Súsošie - kópia Nahrať súbor Súsošie - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/7 Unifikovaný názov PO: súsošie - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia súsošia sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu

Socha - kópia Nahrať súbor Socha - kópia SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/8 Unifikovaný názov PO: socha - kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kópia sochy Nepoškvrnenej Panny Márie

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/9 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovové

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s architektúrou SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/10 Unifikovaný názov PO: stĺp s architektúrou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Trojičný stĺp, originálne časti

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/11 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál súsošia najsv. Trojice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/12 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv. Jána Krstiteľa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/13 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv. Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/14 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv. Štefana Kráľa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/15 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv. Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/16 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál súsošia sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/17 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy Nepoškvrnenej Panny Márie

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Školská ul. 540
KÚ: Skačany

Poloha
305-246/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaplnka sv. Barbory; baptistérium

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty