Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklabiná

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklabiná v okrese Veľký Krtíš.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko výšinné
KÚ: Sklabiná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
610-2238/1 Unifikovaný názov PO: sídlisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 9
KÚ: Sklabiná

Poloha
610-480/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný
č. 188
KÚ: Sklabiná

Poloha
610-525/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mikszáth K. - Rod.dom spisovatela

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 188
KÚ: Sklabiná

Poloha
610-525/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mikszáth K. - 1847-1910,spisovatel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
KÚ: Sklabiná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
610-525/3 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pivnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa vahadlová
KÚ: Sklabiná

Poloha
610-525/4 Unifikovaný názov PO: studňa vahadlová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vahadlová studňa


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty