Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklabinský Podzámok

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklabinský Podzámok v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Sklabinský hrad
Nahrať súbor
Sklabinský hrad
KÚ: Sklabinský Podzámok

Poloha
506-620
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Palác hradný i.
Nahrať súbor
Palác hradný i.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Poloha
506-620/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;plášťová hradba a palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta severná i.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/2 Unifikovaný názov PO: bašta severná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;kaplnka sv.Ondreja,stará brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;vnútorné palácové nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/4 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža bránová
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/5 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;stará brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta delová
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/6 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;veža obranná,delová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta delová južná ii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/7 Unifikovaný názov PO: bašta delová južná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;veža obranná,hradbová,sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta juhozápadná iii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/8 Unifikovaný názov PO: bašta juhozápadná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;polygonálna otvorená bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný ii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/9 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;Révayovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvoria hradné ii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/10 Unifikovaný názov PO: nádvoria hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta delová južná iii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/12 Unifikovaný názov PO: bašta delová južná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;polkruh.bašta pri druhej bráne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvoria hradné iii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/13 Unifikovaný názov PO: nádvoria hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Il.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta západná v.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/15 Unifikovaný názov PO: bašta západná v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.;bašta pri 1.bráne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta západná vi.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/16 Unifikovaný názov PO: bašta západná vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.;Bašta bránová,vstupná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvoria hradné iv.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-620/17 Unifikovaný názov PO: nádvoria hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie IIl.

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné s pam.tab.
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-683/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pam.tab.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.partizáni

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3229/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vypálenie obce

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker partizánsky
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3462/0 Unifikovaný názov PO: bunker partizánsky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker partizánsky
KÚ: Sklabinský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3463/0 Unifikovaný názov PO: bunker partizánsky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Horáreň pamätná
č. 64
KÚ: Sklabinský Podzámok

Poloha
506-3230/1 Unifikovaný názov PO: horáreň pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska brigáda;hájenka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 64
KÚ: Sklabinský Podzámok

Poloha
506-3230/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska brigáda;brig.P.A.Veličku=I.+II.Štefáni

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty