Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklené Teplice

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklené Teplice v okrese Žiar nad Hronom.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-2256/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Lukáša

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-11659/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom kúpeľný
č. 102
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-1265/1 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ústredný kúpel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom kúpeľný
č. 106
KÚ: Sklené Teplice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1265/2 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rodinný kúpel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom liečebný
č. 108
KÚ: Sklené Teplice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1265/3 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sanatórium

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom kúpeľný
č. 103
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-1265/4 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Poliklinika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna
č. 100
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-1265/5 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Správa kúpelov,hostinec

Dom liečebný Nahrať súbor Dom liečebný
č. 104
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-1265/6 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Parný kúpel

Pavilón Nahrať súbor Pavilón
č. 107
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-1265/7 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hudobný - Kursalón,citáren,hudobný pavil

Dom kúpeľný Nahrať súbor Dom kúpeľný
č. 97
KÚ: Sklené Teplice

Poloha
613-1265/8 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Banský kúpelný dom

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty