Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Slavec

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Slavec v okrese Rožňava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kláštor paulínov
Nahrať súbor
Kláštor paulínov
KÚ: Slavec

Poloha
808-551/1 Unifikovaný názov PO: kláštor paulínov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina; paulínsky

Kostol ruina
Nahrať súbor
Kostol ruina
KÚ: Slavec

Poloha
808-551/2 Unifikovaný názov PO: kostol ruina

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina; paulínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Slavec

Poloha
808-2469/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie kostola
KÚ: Slavec

Poloha
808-2469/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 10
KÚ: Slavec

Poloha
808-2472/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 123
KÚ: Slavec

Poloha
808-2471/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 139
KÚ: Slavec

Poloha
808-2473/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: želiarsky; Dom správcu Andrássyovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria
č. 142
KÚ: Slavec

Poloha
808-10769/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 142
KÚ: Slavec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-10769/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dom hámorníkov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria
č. 173
KÚ: Slavec

Poloha
808-2474/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Vidová

Poloha
808-2468/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty