Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sučany

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sučany v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Hrob spoločný s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob spoločný s náhrobníkom
KÚ: Sučany

Poloha
506-686/0 Unifikovaný názov PO: hrob spoločný s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni-55

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Sučany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2205/1 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne;Hradisko Skala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohyla
KÚ: Sučany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2206/0 Unifikovaný názov PO: mohyla

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Dom ľudový pamätný Nahrať súbor Dom ľudový pamätný Langsfeldova ul. 13
KÚ: Sučany

Poloha
506-687/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Langsfeld J.;1825-1849,učiteľ,dôstoj.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Langsfeldova ul. 13
KÚ: Sučany

Poloha
506-687/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Langsfeld J.;1825-1849,učiteľ,dôstoj.

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Langsfeldova ul. 40
KÚ: Sučany

Poloha
506-627/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.;kostol sv.Žofie

Pranier Nahrať súbor Pranier SNP nám. 0
KÚ: Sučany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-628/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;stĺp hanby

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty