Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Tŕnie

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Tŕnie v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica drevená
KÚ: Kašova Lehôtka

Poloha
611-11228/0 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp. časťou
č. 10
KÚ: Kašova Lehôtka

Poloha
611-11093/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp. časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 14
KÚ: Kašova Lehôtka

Poloha
611-11094/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp. časťou
č. 16
KÚ: Kašova Lehôtka

Poloha
611-11095/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp. časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp. časťou
č. 19
KÚ: Kašova Lehôtka

Poloha
611-11096/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp. časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica drevená
KÚ: Tŕnie

Poloha
611-11227/0 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená - Zvonica na stĺpe

Tŕnie, časť Hrabiny
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 58
KÚ: Tŕnie

Poloha
611-1122/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Martina

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty