Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Turčianska Štiavnička

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Turčianska Štiavnička v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Mauzóleum Nahrať súbor Mauzóleum
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-11569/0 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Révai;pohrebná kaplnka Révaiovcov

Dom ľudový pamätný Nahrať súbor Dom ľudový pamätný 14
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-3238/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kostra Ján;1910-1975,básnik

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ SNP ul. 16
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Révayovský kaštieľ

Park Nahrať súbor Park SNP ul.
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Révayovský park

Oranžéria Nahrať súbor Oranžéria SNP ul. 16
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/3 Unifikovaný názov PO: oranžéria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;skleník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Systém vodný SNP ul. 16
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/4 Unifikovaný názov PO: systém vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: systém pôvodne 6 (tč3)rybníkov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná i. SNP ul. 16
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/5 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.rybník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná ii. SNP ul. 16
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/6 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.rybník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná iii. SNP ul. 16
KÚ: Turčianska Štiavnička

Poloha
506-631/7 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.rybník

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty