Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vígľaš

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vígľaš v okrese Detva.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný
č. 602
KÚ: Víglaš

Poloha
604-1123/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - Víglašský zámok

Bašta severozápadná i. Nahrať súbor Bašta severozápadná i.
č. 602
KÚ: Víglaš

Poloha
604-1123/2 Unifikovaný názov PO: bašta severozápadná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - hranolová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - vnútorné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/4 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - vonkajšieh opevnenie

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová
č. 602
KÚ: Víglaš

Poloha
604-1123/5 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - vstupná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska i.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/6 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - južná hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta juhozápadná ii.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/7 Unifikovaný názov PO: bašta juhozápadná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - polygonálna JZ veža

Stavba hospodárska ii. Nahrať súbor Stavba hospodárska ii.
č. 602
KÚ: Víglaš

Poloha
604-1123/8 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - západná hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta severozápadná iii.
č. 735
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/9 Unifikovaný názov PO: bašta severozápadná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - polygonálna SZ veža opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska iii.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/10 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - severná hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba so studňou
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/11 Unifikovaný názov PO: stavba so studňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - severná vodná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta severovýchodná lv.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/12 Unifikovaný názov PO: bašta severovýchodná lv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - SV polvalcová veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta juhovýchodná v.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/13 Unifikovaný názov PO: bašta juhovýchodná v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - JV polvalcová veža

Nádvorie hradné ii. Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/14 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - vonkajšie nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr parkanový
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/15 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - východná parkanová hradba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr priekopový
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/16 Unifikovaný názov PO: múr priekopový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie šijové - hradbový múr šijového opevnen.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta južná vi.
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/17 Unifikovaný názov PO: bašta južná vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie šijové - južná valcová veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa šijová
č. 602
KÚ: Víglaš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1123/18 Unifikovaný názov PO: priekopa šijová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie šijové

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Malinovského ul.
KÚ: Víglaš

Poloha
604-1124/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty