Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Valča

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Valča v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunkre partizánske
KÚ: Valča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3233/0 Unifikovaný názov PO: bunkre partizánske

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;štáb II.part.brigády Štefánika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Valča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2209/0 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Brčiansky hrádok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Valča

Poloha
506-3234/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;pomník padlým v II.sv.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ 33
KÚ: Valča

Poloha
506-638/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 82
KÚ: Valča

Poloha
506-637/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nájdenia sv.Kríža;kostol Nájdenia sv.Kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky
č. 297
KÚ: Valča

Poloha
506-2622/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný,olejkársky;olejkársky dom

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty