Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľké Uherce

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

{Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľké Uherce v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Veľké Uherce

Poloha
305-272/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP (36)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Veľké Uherce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-274/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Grznár Albín;1909-1944

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob spoločný
KÚ: Veľké Uherce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-2045/0 Unifikovaný názov PO: hrob spoločný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP,padlí partizáni (11)

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ 1
KÚ: Veľké Uherce

Poloha
305-276/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Thonetovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Veľké Uherce

Poloha
305-276/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola pamätná
č. 58
KÚ: Veľké Uherce

Poloha
305-2046/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vyzbrojovanie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 58
KÚ: Veľké Uherce

Poloha
305-2046/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vyzbrojovanie

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty