Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Zemianske Kostoľany

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Zemianske Kostoľany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-931/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-11178/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Zemianske Kostoľany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-11178/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník 4.apríla nám. 0
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-930/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol 4.apríla nám. 30
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-895/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ 4.apríla nám. 38
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-899/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park 4.apríla nám. 38
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-899/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Sýpka Nahrať súbor Sýpka 4.apríla nám. 45
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-902/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol Partizánska ul. 29
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-896/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica Partizánska ul. 0
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-896/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Štúrova ul. 2
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-900/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Renesančný kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Štúrova ul. 5
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-897/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kúria Kosztolányiovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Štúrova ul. 8
KÚ: Zemianske Kostoľany

Poloha
307-901/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty