Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Zvolenská Slatina

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Sýpka Nahrať súbor Sýpka Malá strana ul. 2
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-10980/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Malá Strana ul. 10
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11238/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska Malá Strana ul. 10
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11238/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Brána vozová Nahrať súbor Brána vozová Malá Strana ul. 10
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11238/3 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Kostol Nahrať súbor Kostol SNP nám. 10
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-1144/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža

Sýpka Nahrať súbor Sýpka SNP ul. 0
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-10981/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná SNP ul. 12
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11390/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: základná - 1872-1944,hud.skladateľ

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná SNP ul. 12
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11390/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Mikuláš - 1872-1944,hud.skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový SNP ul. 61
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11037/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

NKP zrušená
Kostol Nahrať súbor Kostol Školská ul. 3
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-1145/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Dom ľudový s hosp.časťou Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou Vansovej ul. 9
KÚ: Zvolenská Slatina

Poloha
611-11074/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty