Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Šaľa

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Šaľa sa nachádza 39 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Šaľa
Obec Počet pamiatok
Diakovce 3
Dlhá nad Váhom 0
Hájske 1
Horná Kráľová 1
Kráľová nad Váhom 0
Močenok 27
Neded 2
Selice 0
Šaľa 5
Tešedíkovo 1
Trnovec nad Váhom 1
Vlčany 0
Žihárec 0